Bài Cúng Ông Công, Ông Táo

BÀI KHẤN CHO LỄ CÚNG ÔNG TÁO (23 tháng Chạp)

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Con lạy chin phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………..Ngụ tại:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sắm sửa hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, kính dâng Tôn thần. Thắp nến tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái. Chúng con kính mời ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân hiển linh trước án thụ hưởng lễ vật. Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua, gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, trẻ già sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Dịch vụ đồ cúng: Cúng Ông Công, Ông Táo

Trả lời