1900 636 815

Bài viết liên quan

Mâm cúng đầy đủ cho lễ cúng cô hồn

Vào tháng 7, người Việt thường hay cúng cô hồn với mâm lễ vật và bài cúng đầy đủ. Và đồ cúng cô hồn có ăn được không là điều mà nhiều người quan tâm đến

nghi thức cúng cô hồn đơn giản

Nghi thức cúng cô hồn là một trong số những nghi lễ lớn được thực hiện vào thời điểm tháng 7 âm...

van chieu hon

Văn tế thập loại chúng sinh (Văn chiêu hồn hay Văn tế chiêu hồn) là một bài văn tế bằng chữ Nôm đề cập đến xã hội hồn ma một cách thảm thương nhất