Nhận Đặt Mâm Cúng Rằm Mùng 1 Hàng Tháng

Theo phong tục xưa thì  dân tộc Việt Nam ta đều cúng rằm và mồng một hàng tháng. Đây là tục nên đa số nhà nào cúng cúng vào những ngày này.

Ngày mồng một gọi là ngày sóc. Nguyên nghĩa từ sóc là khởi đầu, bắt đầu. Ngày mồng một là ngày bắt đầu của một tháng nên gọi là ngày sóc.

Ngày Rằm gọi là ngày vọng . Vọng có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng, mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng.

Người xưa cho rằng: Ngày này, mặt trăng mặt trời nhìn rõ nhau, thấu suốt nhau; soi chiếu vào mọi tâm hồn. Con người trở nên sáng suốt trong sạch; đẩy lùi được mọi đen tối vẩn đục trong lòng.

Nhờ sự thông suốt của mặt trăng mặt trời, nên thần thánh và Tổ tiên ông bà sẽ thông thương với con người. Lòng thành cầu nguyện, sẽ đạt tới sự cảm ứng giữa quỷ thần và con người trong tiểu vũ trụ “thiên địa nhân”, nên luôn được an lành.

Người Việt ta coi ngày Sóc, Vọng là ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày Sóc, Vọng còn có ý nghĩa “Cát tường”  là ngày tốt nhất trong tháng.

Cúng vào Mồng một và ngày Rằm, hoặc cúng vào chiều ngày 30 và chiều ngày 14 hàng tháng đều đượcLễ vật cúng hai ngày này đơn giản, chỉ cần hương hoa, trầu rượu, nước và hoa quả. Trước khi cúng gia tiên, phải cúng ông Công trước.

Đặt Mâm Cúng Rằm Mùng Một Hàng Tháng | Liên Hệ: 1900 636 815

cung-ram-mung-1

Quý Khách có nhu cầu đặt mâm cúng Rằm – Mùng 1

Bảng báo giá cúng mùng 1

Phương Án 1:

Phương Án 2:

Phương Án 3:

Bài cúng Ông Công thường kỳ, Rằm – Mùng 1 Hoặc có việc trong nhà phải Cúng.

Cẩn cáo chư vị Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân.


Tín chủ là:…………………………….

Hiện ở tại……………………………..

Xin kính bái:

Hôm nay nhân tuần Mồng Một (Rằm tháng…, hoặc ngày có kỵ, có công việc…………. trong nhà) đã tới.
Tín chủ với tấm lòng thành, kính dâng lên lễ bạc gồm có: Hương hoa, quả phẩm, vàng mã, cau trầu, trà tửu………………..(kể tên các thứ cúng)
Kính mời các chư vị hưởng lễ.
Kính xin các chư vị cho phép hương hồn (hiển khảo, tổ khảo hay hiển tỷ, tổ tỷ) là:……………. (kể tên người được cúng giỗ) của tín chủ là ông (bà)…………….., cùng chư vị cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, chư vị tiên linh họ……………. về hưởng giỗ kỵ. (Trường hợp không cúng giỗ bỏ đoạn này)

Kính xin các chư vị Đông trù tư mệnh táo phủ thần quân, phù hộ độ trì cho gia đình tín chủ mọi sự được an lành khang thái!

Cẩn cáo

Bài cúng Mùng 1 hàng tháng

– Kính cáo các vị chư gia Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, cùng chư vị tiên linh họ……(ghi họ chủ nhà)
– Chúng con là:……………………………………
– Hiện ở tại……………………………………………

Cùng toàn gia kính bái

Kính cẩn thưa rằng:

Chu kỳ hàng tháng
Luật trời đất đã chuyển xoay
Mồng một đến ngày
Vòng thiên địa đà tới lúc

Toàn dân đều nhớ ngày lễ sóc
Mọi nhà không quên buổi lên nhang
Nghi ngút hương thơm
Lung linh đèn nến

Tâm thành lễ bạc
Kính cẩn dâng lên: cau trầu trà rượu
Rượu nhạt lòng lành
Thành tâm trình cẩn: quả phẩm kim ngân

(Kể tên các thứ cúng)
…………………………………………………………

Kính thỉnh gia tiên
Lâm giáng vị tiền, về hưởng lễ
Xin mời tiền tổ
Hiển linh trước án, đến thời trân

Cháu con luôn biết:
“Vạn cổ anh linh”* vẫn độ trì phù hộ
Hậu thế nhớ rằng:
“Quang tiền thùy hậu”* thường giúp đỡ cháu con

Xin với gia tiên
Cho con cháu luôn mọi điều như ý
Trình cùng tiền tổ
Để toàn gia được Thịnh vượng an khang

Cẩn cáo

Chú thích: 

Vạn Cổ Anh Linh: Muôn thưở linh thiêng.
* Quang tiền thùy hậu: Gương sáng người trước, để phúc người sau

 
Bài cúng ngày rằm hàng tháng
 

– Kính cáo các vị chư gia Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, cùng chư vị tiên linh họ……(ghi họ chủ nhà)
– Chúng con là:…………………………………… 
– Hiện ở tại…………………………………………… 
Cùng toàn gia kính bái

Kính cẩn thưa rằng:

Nay đến tuần Rằm
Nhật nguyệt sáng soi, là ngày vọng
Gia tiên tiền tổ
Ứng linh thông suốt, thiên địa nhân

Cao ngất Thái sơn

Công cha muôn trượng lớn

Thăm thẳm trong nguồn

Nghĩa mẹ vạn dặm sâu

Xin khắc cốt: “Thủy nguyên mộc bản”*
Lại ghi tâm: “Hải đức sơn công”* 
Rạng ngời như ánh trăng thanh
Sáng trong tấm lòng con cháu

Chúng con nay,

Lễ bạc lòng thành
Kính dâng lên tiên tổ anh linh 
Vật thường đức sáng
Trình cáo với gia tiên linh hiển
(Kể tên các thứ cúng)
…………………………………………………………

Hương hoa, trầu rượu, 
Kính dâng lễ mọn
Quả phẩm, trai bàn 
Lòng dạ thành tâm

Xin cầu khấn:

Tiên tổ ra ân, độ trì phù hộ
Gia tiên mở lượng, giúp đỡ mọi điều
Cả nhà nội ngoại đời đời
An khang thịnh vượng rạng ngời tổ tông

Cẩn cáo

Chú thích:
Thủy nguyên mộc bản : Nước có nguồn cây có gốc,
* Hải Đức Sơn Công: Công đức như biển rộng núi cao.

Trả lời