Bạn có biết cúng cô hồn tháng 7 sao cho đúng?

Bạn có biết cúng cô hồn tháng 7 sao cho đúng?

Tháng 7 âm là thời gian “mở cửa mả”. Người trần phải cúng tiến đồ ăn để quỷ đói khỏi quấy phá dương gian. Tuy nhiên, phải cúng cô hồn tháng 7 sao cho

Xem thêm
Hiển thị 1 đến 1 trong 1 (1 Trang)