1900 636 815

Bài viết liên quan

Bài cúng động thổ cho lễ khoan giếng

Bài cúng động thổ khoan giếng như thế nào, cách chọn lễ vật ra sao là việc cần thiết để mọi việc diễn ra suôn sẻ...

Bộ Tam Sên cúng động thổ

Bộ tam sên là một trong số lễ vật quan trọng xuất hiện trong lễ cúng. Bộ tam sên là gì, ý nghĩa của nó ra sao...