1900 636 815

Bài viết liên quan

Cúng thôi nôi cho bé trai

Cúng thôi nôi bé trai là nghi lễ quan trọng, có ảnh hưởng tới tương lai về sau trẻ, báo cáo với thần, tổ tiên và cảm ơn bà Mụ, đức Ông...

Cách cúng thôi nôi theo phong tục miền Trung

Cách cúng thôi nôi miền Trung đúng nhất theo lễ nghi truyền thống. Đọc ngay nhé!

Cúng thôi nôi lúc mấy giờ là đúng

Theo phong tục người Việt, cúng thôi nôi là thủ tục quan trọng, mang đến may mắn, bình an cho trẻ. Cúng thôi nôi lúc mấy giờ..