1900 636 815

Bài viết liên quan

bài cúng cô hồn chuẩn nhất

Bài cúng cô hồn như thế nào là chuẩn, mời bạn xem qua bài viết này

nghi thức cúng cô hồn đơn giản

Nghi thức cúng cô hồn là một trong số những nghi lễ lớn được thực hiện vào thời điểm tháng 7 âm...

van chieu hon

Văn tế thập loại chúng sinh (Văn chiêu hồn hay Văn tế chiêu hồn) là một bài văn tế bằng chữ Nôm đề cập đến xã hội hồn ma một cách thảm thương nhất